Начало Диагностика Клинична лаборатория и клинична фармакология

Клинична лаборатория
и клинична фармакология


Клинична лаборатория и клинична фармакология (КЛКФ) е клас А структура към УМБАЛ ”Александровска” ЕАД, която извършва рутинни и високоспециализирани изследвания, и фармакотерапевтични консултации за пациенти от цялата страна. Тя е основна база на Катедрата по клинична лаборатория и клинична имунология, и главен център за обучение на лабораторни специалисти и студенти по медицина и фармация. Приемник e на традициите, създадени от големите български лекари професор В. Моллов, професор К. Чилов и професор Й. Тодоров.

В КЛКФ работят висококвалифицирани специалисти с най-високи академични степени и длъжности. Структурата разполага с модерна, уникална апаратура, с помощта на която осигурява надеждна  информация за ранна диагноза, контрол на динамиката на болестния процес и ефекта на лечението, управление на лекарствената терапия, ефективна профилактика, както и на оценка на степента на възстановяване на здравето и трудоспособността.