Начало Клиники Клиника по кардиология “Проф. Константин Чилов”

Клиника по кардиология
“Проф. Константин Чилов”


В Клиниката по кардиология на УМБАЛ "Александровска" се осъществява лечение на всички сърдечни заболявания: остра и хронична сърдечна недостатъчност – резистентна на лечение, СН с изкуствена вентилация, кардиогенен шок, ИБС – всички форми, артериална хипертония, включително тежка степен и резистентна на лечение, хипертонични кризи, ритъмни и проводни нарушения, изкуствена електростимулация /ресинхронизиращи кардиостимулатори, постоянни и временни пейсмейкъри/, клапни заболявания, възпалителни заболявания на перикарда и миокарда, кардиомиопатии.

Инвазивна диагностика - СКАГ, лява и дясна сърдечна катетиризация, ангиография на мозъчните съдове и съдовете на крайниците, ПКИ и стентиране на коронарни артерии при ОМИ, стабилна и нестабилна стенокардия, поставяне на контрапулсатор, реновазогафия и емболизация на бъбречните артерии с възможности за интервенции на ренални артерии.

Кардиологичната клиника е част от проекта за създаване на Център за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания в УМБАЛ "Александровска", който се реализира със средства от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на МЗ по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. По проекта, клиниката въведе в експлоатация авангардна за страната апаратура за диагностика и лечение на сърдечните заболявания.

Клиниката е удостоена с приз „Най-добра кардиологична клиника" за 2008 г. в класацията на в. „Пари” , а от 26.01.2012 г. е сертифицирана по ISO – 9001 за качество на лечебната и диагностично-консултативната дейност в областта на кардиологията.
.