Начало Клиники Клиника по обща хирургия – І-ва хирургия

Клиника по обща хирургия – І-ва хирургия


Клиниката по обща и оперативна хирургия (І-ва хирургия) към Александровска болница осигурява планово и спешно лечение на болни от цялата страна със заболявания на коремните органи (стомах, дванадесетопръстник, тънки и дебели черва); чернодробно-жлъчната система, панкреас, далак;редки туморни заболявания - ретроперитонеални, невроендокринни и гастроинтестинални стромални тумори; доброкачествени и злокачествени заболявания на млечната и щитовидната жлези; всички видове хернии, остри и хронични парапроктити (абсцеси и фистули около ануса и ректума), хемороиди, пиларни кисти.

Клиниката разполага с апаратура за миниинвазивна хирургия, лазерна хирургия, интраоперативна рентгенова и ехографска диагностика.