Начало Клиники Клиника по нефрология

Клиника по нефрология


Клиниката по нефрология на УМБАЛ „Александровска” е най-голямата нефрологична клиника в страната. В структурите на Медицинския университет, тя се числи към Катедрата по вътрешни болести, което определя и широкия й спектър на дейности: ултразвукова диагностика на отделителната система, контраст-усилената ехография, 3D ултразвуково изследване на пикочния мехур или т.нар. „виртуална цистоскопия”, пункционна бъбречна биопсия и биопсия на подкожна мастна тъкан, за диагностика на системна амилоидоза. Водеща е ролята й за ранна онкологична диагностика на отделителната система.

В Клиниката по нефрология се диагностицират и лекуват всички гломерулни, тубулно-интерстициални и съдови бъбречни заболявания, нефролитиаза, вродени и наследствени нефропатии, бъбречно засягане при системни автоимунни заболявания и имунни васкулити, при диспротеинемии и при диабет, остра бъбречна недостатъчност, хронична бъбречна недостатъчност във всички стадии.

Тя е с възможности за прилагане на най-съвременните методи за продължителни бъбречно-възстановителни терапии, като продължителна вено-венозна хемодиализа, хемофилтрация, филтрационен плазмен обмен при редица системни и автоимунни заболявания. С готовност за подготовка и проследяване на трансплантирани и чакащи бъбречна трансплантация.