Начало Клиники Клиника по диализно лечение

Клиника по диализно лечение

Основно направление и приоритети в дейността на Клиниката по диализно лечение са основните видове диализно лечение: хемодиализа и перитонеална диализа, лечение на усложненията при хронично бъбречно заболяване /ХБЗ/ в етапа на диализно лечение: вторична анемия, ренална остеодистрофия, увреждания на периферната и централна нервна система, въвеждане на пациенти в метода КАПД, ефективността и адекватността на диализното лечение и оценката чрез алгоритми на базата на компютъризация.

В клиниката се лекуват пациенти от всички структури на УМБАЛ Александровска с остро бъбречно увреждане /ОБУ/ и ХБЗ - стадий 5, както и пациенти преди и след бъбречна трансплантация.