Начало КАРИЕРИ

КАРИЕРИ

Ние предлагаме:
• работа в лечебно заведение с дългогодишна история и доказани специалисти;
• сигурност в заплащането на положения труд;
• добри условия за работа и възможност за обучение;

Желаещите могат да подадат молба и автобиография в отдел „Човешки ресурси”, в администрацията на болницата или да изпратят на елекронен адрес: otdelHR2016@gmail.com

Вакантни длъжности

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА и САНИТАР за всички клиники на болницата

Клиника по кожни и венерически болести
За допълнителна информация: м.с. Татяна Франсъзова - тел. 02/ 9230 683

-------------------------------------------------
Клиника по нефрология
За допълнителна информация: ст.м.с. Жана Николова - тел. 02/ 9230 299

-------------------------------------------------
Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия 
За допълнителна информация: ст.м.с. Маргарита Николова - тел. 02/9230 591

-------------------------------------------------
Клиника по хирургия - свободни позиции за мед. сестри в клиниката и операционни мед. сестри
За допълнителна информация: ст.м.с. Мариана Николова - тел. 02/9230 804

--------------------------------------------------
Клиника по кардиология 

в Отделение за планова хоспитализация
в Отделение по инвазивна кардиология
За допълнителна информация: ст. м.с. Албена Бонева - тел. 02 / 9230 467, 391

---------------------------------------------------
Клиника по диализно лечение
За допълнителна информация: ст.м.с. Диана Хаджиева - тел. 02 / 9230 692

----------------------------------------------------
Клиника по педиатрия
За допълнителна информация: ст.м.с. Здравка Викторова - тел. 02 / 9230 302

-----------------------------------------------------
Клиника по хематология
За допълнителна информация: ст.м.с. Маргарита Петровска - тел. 02 / 9230 522

----------------------------------------------------

Клиника по ендокринология 
За допълнителна информация: ст.м.с. Милена Паунова - тел. 02/ 9230 363

-----------------------------------------------------
Клиника по психиатрия 
За допълнителна информация: ст.м.с. Спаска Илиева - тел. 02/ 9230 301

----------------------------------------------------
Клиника по пропедевтика на вътрешните болести 
За допълнителна информация: ст.м.с. Ивелина Атанасова - тел. 02/ 9230 470

----------------------------------------------------
Клиника по анестезиология и интензивно лечение
За допълнителна информация: ст.м.с. Евгения Милорадова - тел. 02/ 9230 736


Изисквания за длъжност МЕДИЦИНСКА СЕСТРА:

- висше или полувисше медицинско образование;
- умения за работа с пациенти;
- предишен опит се счита за предимство