Начало Дом за възрастни хора и дневен център

Дом за възрастни хора и дневен център


Домът за възрастни хора и дневен център „Александровска” предлага комплекс от социални услуги в общността, които създават условия за цялостно 24-часово обслужване на потребителите. В дома се предлагат грижи за задоволяване на основните ежедневни, здравни и рехабилитационни потребности на възрастните хора, както и на потребностите им от организация на свободното време, развлечение и лични контакти. Осигурява се петкратно предоставяне на храна, съобразено със здравословното състояние на потребителя.

Ключово предимство на Дома за възрастни хора и дневен център „Александровска” е, че той е част от най-голямата болница на терирорията на град София, което гарантира навременна колаборация с високотехнологичните структури на УМБАЛ „Александровска” при необходимост.

Домът за възрастни хора и дневен център „Александровска” наред със социалните услуги, съвместно с УМБАЛ „Александровска”, предлага и 24-часова високо квалифицирана медицинска помощ за възрастни хора и тежко болни пациенти. За болните се грижат едни от най-добрите лекари, медицински сестри, рехабилитатори, психолози, логопеди и социални работници.